2021 skänker Change of Minds en viss summa av vinsten till organisationen MIND som jobbar för att förebygga psykisk ohälsa

©2020 CHANGE OF MINDS, skapat via Wix.com