Motivation

Motivation är en av de mest betydelsefulla funktionerna/känslorna för att må och fungera bättre och utgör grunden för vår riktning, drivkraft och uthållighet. Motivationsteorierna är oändliga men det finns ett stort glapp mellan teori och praktik och det är även den största utmaningen med motivation; hur man går från teori till praktik. Motivation som ämne är hur stort som helst men detta inlägg tänkte jag fokusera på hur du som individ kan jobba med din egen motivation genom några frågor. Då det vi motiveras av är så individuellt är det svårt att hitta en enskild metod som fungerar för alla och det är ibland väldigt svårt att förstå vad som motiverar. Här kommer 10 frågor som kan hjälpa dig att hitta det som motiverar dig. Lämna gärna en kommentar på vad som motiverar dig eller om du upptäcker något nytt i dina svar. 1. Hur beskriver du en positiv känsla som motiverar dig? 2. Hur beskriver du ett tillfälle då du blev ordentligt motiverad? 3. Tänk på en situation/situationer i din vardag där du åstadkommer något och känner dig motiverad. Vad är det som ligger bakom? 4. Vilka faktorer (personer eller känslor) höjer din motivation? 5. När vet du att du är motiverad? Vad händer i huvudet/kroppen? 7. Vilka situationer ger dig motivation? 8. Hur behåller du din motivation? 9. Vad gör du när du glömmer allt som händer runtomkring dig? Är situationen kopplad till motivation eller något annat? 10. När känner du dig som mest stimulerad? För egen del så är det ett måste (i de allra flesta fall) att ha både mål, värdering och/eller ett syfte knutet till mina mål för att motivation ska uppstå. Jag har svårt att hitta motivation i en daglig verksamhet om det inte fyller ett syfte för mig. På många arbetsplatser är det vanligt att endast ha resultatmål och det faller helt platt för mig om det inte bryts ner och jag kan hitta förståelse, mening och motivation i mitt dagliga arbete för att nå det. När jag var yngre var jag ute och sprang mycket men efter en ryggskada fick jag lägga det på hyllan helt under några år och efter det var det en lång uppförsbacke till att hitta tillbaka igen. Först när jag kunde hitta en värdering och koppla den till löpningen fick jag en stark motivation att bygga upp kroppen och ta upp löpningen igen. Värderingen var frihet som dessutom är mitt kärnvärde och jag kunde mha den koppla löpningen till friheten att kunna springa/träna var jag än befann mig och det blev en stark motivator för mig. Som förespråkare av mål för att hitta motivation så tog jag fram arbetsboken Goaldigger för några veckor sedan. Om du vill jobba med att hitta mål som motiverar så kan du ladda ner boken här (kostnadsfritt december ut).

Det börjar skymma utanför cafét där jag sitter idag och nu är det strax dags för mig och lånehunden för dagen, Rocky, att ta fredag. Ha en skön helg!


0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla