OM CHANGE OF MINDS

TH.jpg

Jag som driver Change of Minds heter Tina och är utbildad och certifierad coach och mental tränare via Uneståhl Education- Skandinaviska Ledarhögskolan

Personlig utveckling har alltid varit en röd tråd i mitt eget liv. Att utveckla mig själv och andra, lära nytt, inspireras, vara nyfiken, generös och ge vidare är, och har alltid varit, min drivkraft. 

Jag har ett stort engagemang för människor, beteenden, utveckling och relationer och utmanar både huvud (tankar) och hjärta (känslor) i mitt arbete för att få resultat som håller över tid.   


Change of Minds jobbar huvudsakligen med coaching men kompletterar även med mental träning inom vissa områden. Coaching frigör potential, gör oss medvetna och får oss att ta ansvar och mental träning står för att träna och stärka självbild, målbild, attityd och känslor. Dessa två tillsammans blir en optimal kombination för att skapa hållbar förändring och hållbara resultat.

Nedan kan du läsa mer om vilka resultat du kan vänta dig om du jobbar med Change of Minds.

Change of Minds är godkänd för F-skatt. 

 

VILKA RESULTAT KAN DU FÖRVÄNTA DIG OM DU JOBBAR MED MIG?

connecting%20the%20dots_edited.png

CONNECTING THE DOTS...

I mitt arbete tar jag ett helhetsperspektiv på både individ och företag/organisation. Jag tror nämligen att det blir bäst när både hårda och mjuka värden är synkade och allt hänger ihop.  

 

Det första steget i all utveckling är att skapa medvetenhet, självinsikt och ansvar och när det arbetet är gjort byggs 
utvecklingsprocessen på utifrån de problem och behov som individen eller företaget/organisationen har. 

Några av de resultat som du kan förvänta dig när du jobbar med mig är: nya perspektiv för att ta dig/er framåt, medvetenhet kring dig själv och andra, större ansvarskänsla, klarhet i vem du är och vart du/ni ska, prestationsökning, lägre stressnivåer, högre engagemang, ökning av självkänsla och självförtroende och en ökning av intresse för samarbete. 

Min devis är hjälp till självhjälp vilket betyder att jag i mitt arbete har fokus på att skapa långsiktiga resultat med verktyg som är bestående även när jag lämnat mitt uppdrag. 

every accomplishment.png
Jobba med mig vit_.png

2021 skänker Change of Minds en viss summa av vinsten till organisationen MIND som jobbar för att förebygga psykisk ohälsa