OM change of minds

Personlig utveckling har alltid varit en röd tråd i mitt eget liv. Att lära, inspireras, utvecklas och ge vidare är min drivkraft och det ger mig även en känsla av mening.


För att att ta dig framåt och vidare från sådant som inte gynnar dig behöver du ett mål som ger dig en riktning och motivation. I coaching är målformuleringen det första, och bland det viktigaste, steget i en förändringsprocess. I coachingsessionerna kommer du att få reflektera och utforska i syfte att upptäcka tankar, känslor, mönster och beteenden som du sen kan jobba dig igenom.


Change of Minds jobbar huvudsakligen med coaching men kompletterar även med mental träning inom vissa områden.

Ett beteende utlöses oftast av en tanke eller känsla som kommer inifrån. För att bryta beteenden och mönster behöver ett arbete börja inom individen. Coaching frigör potential, gör oss medvetna och får oss att ta ansvar och mental träning står för att träna och stärka självbild, målbild, attityd och känslor. Dessa två tillsammans blir en optimal kombination för att skapa hållbar förändring. Både coaching och mental träning utgår från learning by doing-principen och det innebär att det blir mycket uppgifter, övningar och träning i, och mellan, våra sessioner.


Du väljer själv vilket område du vill coachas inom. Läs mer om vårt upplägg här. Change of Minds är godkänd för F-skatt.